Logo Medical Science Monitor Basic Research

Call: 1.631.470.9640
Mon-Fri 10 am - 2 pm EST

Contact Us

Logo Medical Science Monitor Basic Research Logo Medical Science Monitor Basic Research Logo Medical Science Monitor Basic Research

Editorial

Show 191-200 of 237 results

Sorting:

31 Dec 1969

Opening Address

H Takagi,

Ann Transplant 2004; 9(1): 6-6

138 0

31 Dec 1969

Immunologiczne aspekty choroby przeszczepu oraz doświadczenia własne ze stosowania terapii immunosupresyjnej u pacjentów wysokiego ryzyka.

Anna Kamińska, Jerzy Szaflik [...]

Klin Oczna 2005; 106(3 Suppl): 485-488

31 Dec 1969

Czynniki ryzyka rozwiniecia sie cysty pecherzyka filtracyjnego po operacji trabekulektomii w materiale własnym.

Jerzy Szaflik, Anna Kamińska [...]

Klin Oczna 2005; 106(1-2 Supp): 179-181

31 Dec 1969

Zastosowanie soczewek tylnokomorowych po zewnatrztorebkowym usunieciu zaćmy.

J Borowski, B Lipka

Klin Oczna 1988; 90: 506-507

31 Dec 1969

Imagining the brain.

Bruce Duncan MacQueen,

Med Sci Monit 2001; 7(4): ED564-566

266 0

31 Dec 1969

Correlation of transiently evoked otoacoustic emission measures to auditory thresholds

Dimitrios G. Balatsouras, Antonis Kaberos [...]

Med Sci Monit 2004; 10(2): MT24-30

315 0 7

31 Dec 1969

Fakoemulsyfikacja z jednoczesna trabekulektomia w materiale własnym.

Jerzy Szaflik, Iwona Liberek [...]

Klin Oczna 2004; 105(3-4): 147-150

31 Dec 1969

Analiza morfologii napadów padaczkowych i zapisów EEG u dzieci z wczesnodziecięcą ceroidolipofuscynozą.

TOMASZ KMIEĆ, JOLANTA KASPRZYK-OBARA [...]

2004; 12(12): 39-39

01 Dec 2010

Editorial

Henryk Skarzynski,

JHS 2011; 1(2): ED8-8

< Previous 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >

Most Viewed Current Articles

13 Apr 2020 : Original article  

Outcome of 24 Weeks of Combined Schroth and Pilates Exercises on Cobb Angle, Angle of Trunk Rotation, Chest...

DOI :10.12659/MSMBR.920449

Med Sci Monit Basic Res 2020; 26:e920449

11 May 2020 : Original article  

Analysis of Psychological and Sleep Status and Exercise Rehabilitation of Front-Line Clinical Staff in the ...

DOI :10.12659/MSMBR.924085

Med Sci Monit Basic Res 2020; 26:e924085

05 Jan 2021 : Review article  

A Southeast Asian Perspective on the COVID-19 Pandemic: Hemoglobin E (HbE)-Trait Confers Resistance Against...

DOI :10.12659/MSMBR.929207

Med Sci Monit Basic Res 2021; 27:e929207

10 Aug 2020 : Clinical Research  

Effects of Cognitive Task Training on Dynamic Balance and Gait of Patients with Stroke: A Preliminary Rando...

DOI :10.12659/MSMBR.925264

Med Sci Monit Basic Res 2020; 26:e925264

Your Privacy

We use cookies to ensure the functionality of our website, to personalize content and advertising, to provide social media features, and to analyze our traffic. If you allow us to do so, we also inform our social media, advertising and analysis partners about your use of our website, You can decise for yourself which categories you you want to deny or allow. Please note that based on your settings not all functionalities of the site are available. View our privacy policy.

Medical Science Monitor Basic Research eISSN: 2325-4416
Medical Science Monitor Basic Research eISSN: 2325-4416