Logo Medical Science Monitor Basic Research

Call: 1.631.470.9640
Mon-Fri 10 am - 2 pm EST

Contact Us

Logo Medical Science Monitor Basic Research Logo Medical Science Monitor Basic Research Logo Medical Science Monitor Basic Research

Editorial

Show 201-210 of 237 results

Sorting:

31 Dec 1969

Analiza ilościowa EEG w aspekcie zmienności sezonowej u pacjentów z przewlekłą padaczką.

W. SOBANIEC, W. KUŁAK [...]

2005; 13(3): 64-64

31 Dec 1969

Stezenie interleukiny-8 w płynie lzowym u pacjentów z mukowiscydoza.

Małgorzata Mrugacz, Beata Zelazowska [...]

Klin Oczna 2006; 108(4-6): 184-185

31 Dec 1969

Ocena ekspresji miedzykomórkowej czasteczki adhezyjnej-1 na komórkach nabłonka spojówki w przebiegu mukowiscydozy u dzieci i młodziezy.

Małgorzata Mrugacz, Janusz Zak [...]

Klin Oczna 2006; 108(4-6): 178-179

31 Dec 1969

Interferon-gamma w płynie łzowym u pacjentów z mukowiscydoza.

Małgorzata Mrugacz, Beata Zelazowska [...]

Klin Oczna 2005; 107(4-6): 287-288

31 Dec 1969

J. Wysocka, E. Kasprzycka [...]

Med Sci Monit 1999; 5(5): 684-686

191 0

31 Dec 1969

Występowanie i charakterystyka 581 chorych ze stanami padaczkowymi. Prospektywne wieloośrodkowe badania w Polsce w okresie od VI.2000 do V.2001 r.

J. MAJKOWSKI, R. MAZUR [...]

2003; 11(4): 321-338

31 Dec 1969

Abdominal tuberculosis presenting as acute abdomen. Awareness of a serious health problem that has started to resurge

Konstantinos Blouhos, Georgios Vrakas [...]

Case Rep Clin Pract Rev 2007; 8:172-176

31 Dec 1969

Leki oryginalne i generyczne w leczeniu padaczki - problemy biofarmaceutyczne, farmakokinetyczne, farmakologiczne, kliniczne i ekonomiczne.

TOMASZ KMIEĆ, JOLANTA KASPRZYK-OBARA [...]

2004; 12(12): 365-389

31 Dec 1969

Skuteczność kalozotomii w leczeniu padaczki opornej na leki u dzieci - doświadczenia własne.

Paweł Daszkiewicz, Piotr Zwoliński [...]

2004; 12(12): 109-119

01 Dec 2008

Retraction note

Piotr Mirosław Małkowski, Krzysztof Zieniewicz

Ann Transplant 2009; 14(1): 56-56

158 0
< Previous 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >

Most Viewed Current Articles

13 Apr 2020 : Original article  

Outcome of 24 Weeks of Combined Schroth and Pilates Exercises on Cobb Angle, Angle of Trunk Rotation, Chest...

DOI :10.12659/MSMBR.920449

Med Sci Monit Basic Res 2020; 26:e920449

11 May 2020 : Original article  

Analysis of Psychological and Sleep Status and Exercise Rehabilitation of Front-Line Clinical Staff in the ...

DOI :10.12659/MSMBR.924085

Med Sci Monit Basic Res 2020; 26:e924085

05 Jan 2021 : Review article  

A Southeast Asian Perspective on the COVID-19 Pandemic: Hemoglobin E (HbE)-Trait Confers Resistance Against...

DOI :10.12659/MSMBR.929207

Med Sci Monit Basic Res 2021; 27:e929207

10 Aug 2020 : Clinical Research  

Effects of Cognitive Task Training on Dynamic Balance and Gait of Patients with Stroke: A Preliminary Rando...

DOI :10.12659/MSMBR.925264

Med Sci Monit Basic Res 2020; 26:e925264

Your Privacy

We use cookies to ensure the functionality of our website, to personalize content and advertising, to provide social media features, and to analyze our traffic. If you allow us to do so, we also inform our social media, advertising and analysis partners about your use of our website, You can decise for yourself which categories you you want to deny or allow. Please note that based on your settings not all functionalities of the site are available. View our privacy policy.

Medical Science Monitor Basic Research eISSN: 2325-4416
Medical Science Monitor Basic Research eISSN: 2325-4416