H-Index
20
Scimago Lab
powered by Scopus
eISSN: 2325-4416
call: +1.631.470.9640
Mon-Fri 10 am - 2 pm EST

Logo

MSMbanner
AmJCaseRep

Annals
ISI-Home

Volume 23, 2017 (740) - Page: 10  

#904645

Zhiyan Xu, Xiangqing Hou, Hongtao Lv, Binghui Sun, Yingying Cui, Ling Liu, Fengnian Rong

Shandong University, Jinan, Shandong, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2445-2452  ::  DOI: 10.12659/MSM.904645

Keywords: Abortion, Induced, Chorionic Villi, Decidua

Published: 2017-05-22,      Viewed (2825), Downloaded (402), Related (9)

#901926

Xianzhuo Chen, Yi Wu, Ling Tao, Yan Yan, Jun Pang, Shaoxiang Zhang, Shirong Li

Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Southwest Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2436-2444  ::  DOI: 10.12659/MSM.901926

Keywords: Imaging, Three-Dimensional, Ligaments, Penis, Visible Human Projects

Published: 2017-05-22,      Viewed (2781), Downloaded (611), Related (3)

#904683

Yong Tian, Jian-chun Li, Jin-xiu Zhu, Na Zhu, Hong-min Zhang, Lili Liang, Lingyi Sun

School of Pharmacy, Bengbu Medical College, Bengbu, Anhui, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2426-2435  ::  DOI: 10.12659/MSM.904683

Keywords: Drug Delivery Systems, Etoposide, Folate Receptor 1

Published: 2017-05-22,      Viewed (2569), Downloaded (468), Related (8)

#902032

Jiachang Hu, Yimei Wang, Xuemei Geng, Rongyi Chen, Pan Zhang, Jing Lin, Jie Teng, Xiaoyan Zhang, Xiaoqiang Ding

Division of Nephrology, Zhongshan Hospital, Shanghai Medical College, Fudan University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2408-2425  ::  DOI: 10.12659/MSM.902032

Keywords: acute kidney injury, Adolescent, Hospitalized, Hypernatremia, Hyponatremia, Mortality

Published: 2017-05-21,      Viewed (3396), Downloaded (572), Related (12)

#904406

Qian He, Yan-Lan Yu, Gong-Hui Li, Sheng Cheng

Department of Urology, Sir Run Run Shaw Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2400-2407  ::  DOI: 10.12659/MSM.904406

Keywords: Urinary Bladder Calculi, Urinary Bladder Diseases, Urinary Diversion

Published: 2017-05-21,      Viewed (2684), Downloaded (411), Related (4)

#901924

Mohammad Asim, Hassan Al-Thani, Ayman El-Menyar

Department of Surgery, Clinical Research, Trauma Surgery Section, Hamad General Hospital, Doha, Qatar

Med Sci Monit 2017; 23:2391-2399  ::  DOI: 10.12659/MSM.901924

Keywords: Pulmonary Embolism, Recurrence, Risk Factors, Venous Thrombosis

Published: 2017-05-20,      Viewed (3489), Downloaded (605), Related (20)

#903380

Lei Wang, Haiping Zhang, Ayshamgul Hasim, Abuduaini Tuerhong, Zhichao Hou, Ablajan Abdurahmam, Ilyar Sheyhidin

Department of Thoracic Surgery, The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi, Xinjiang, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2382-2390  ::  DOI: 10.12659/MSM.903380

Keywords: Carcinoma, Squamous Cell

Published: 2017-05-20,      Viewed (2685), Downloaded (409), Related (42)

#900098

Gang Li, Jie Wang, Guiyun Ren, Fuliang Hao, Yanning Zhang, Peikai Shi, Xiao Liu, Fusheng Dong

Department of Prosthodontics, Stomatology Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2373-2381  ::  DOI: 10.12659/MSM.900098

Keywords: Critical Pathways, Drugs, Chinese Herbal, Morpholines, Transplantation, Autologous

Published: 2017-05-19,      Viewed (2442), Downloaded (420), Related (3)

#904788

Yong Xiao, Yigang Fu, Yi Zhou, Jianguo Xia, Lina Wang, Chunhong Hu

The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2365-2372  ::  DOI: 10.12659/MSM.904788

Keywords: Brain Injuries, Magnetic Resonance Imaging, Magnetic Resonance Spectroscopy

Published: 2017-05-19,      Viewed (3558), Downloaded (392), Related (25)

#900452

Wen-Wen Dong, Yun-Qian Zhang, Xiao-Yan Zhu, Yan-Fei Mao, Xue-Jun Sun, Yu-Jian Liu, Lai Jiang

School of Kinesiology, Shanghai University of Sport, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2357-2364  ::  DOI: 10.12659/MSM.900452

Keywords: Oxidative Stress, Pulmonary Fibrosis, Transforming Growth Factor beta1

Published: 2017-05-19,      Viewed (2977), Downloaded (578), Related (16)

#904682

Yang Zhang, Shanshan Wu, Yinyin Xia, Ni Wang, Lin Zhou, Jing Wang, Renfei Fang, Feng Sun, Mingting Chen, Siyan Zhan

Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University Health Science Center, Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2348-2356  ::  DOI: 10.12659/MSM.904682

Keywords: China, Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions, Tuberculosis, Avian

Published: 2017-05-18,      Viewed (4055), Downloaded (574), Related (11)

#901920

Shuo Ma, Yue Jiang, Weiting Huang, Xintao Li, Shuzhuang Li

Department of Physiology, Dalian Medical University, Dalian, Liaoning, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2340-2347  ::  DOI: 10.12659/MSM.901920

Keywords: endothelial cells, Heart Transplantation, Muscle, Smooth, Vascular, Transient Receptor Potential Channels

Published: 2017-05-18,      Viewed (3336), Downloaded (386), Related (16), Cited (1)

#904206

Zhihong Lu, Junfeng Song, Jianhua Mao, Yonghui Xia, Caiyun Wang

Department of Nephrology, The Children’s Hospital of Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2333-2339  ::  DOI: 10.12659/MSM.904206

Keywords: Child, Mycophenolic Acid, Purpura, Schoenlein-Henoch, ROC Curve

Published: 2017-05-18,      Viewed (3504), Downloaded (765), Related (22)

#901233

Li Jiang, Hong Yao, Zhao-Guang Liang

Department of Hematology, Harbin Medical University Cancer Hospital, Harbin, Heilongjiang, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2324-2332  ::  DOI: 10.12659/MSM.901233

Keywords: Anterior Spinal Artery Syndrome, Anterior Wall Myocardial Infarction, Echocardiography

Published: 2017-05-17,      Viewed (3442), Downloaded (474), Related (23)

#904393

Ningyi Ma, Zheng Wang, Jiandong Zhao, Jiang Long, Jin Xu, Zhigang Ren, Guoliang Jiang

Department of Radiation Oncology, Fudan University Shanghai Cancer Center, Fudan University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2315-2323  ::  DOI: 10.12659/MSM.904393

Keywords: Chemotherapy, Cancer, Regional Perfusion, Pancreatectomy, Radiotherapy, Survival

Published: 2017-05-17,      Viewed (3237), Downloaded (389), Related (22)

#901928

Fang Huang, Qiang Chen, Wen-han Huang, Hong Wu, Wei-cheng Li, Qing-quan Lai

Department of Radiology, The Second Affiliated Hospital, Fujian Medical University, Quanzhou, Fujian, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2308-2314  ::  DOI: 10.12659/MSM.901928

Keywords: Aortic Coarctation, Echocardiography, Doppler, multidetector computed tomography

Published: 2017-05-16,      Viewed (3113), Downloaded (408), Related (15), Cited (1)

#901377

Xianchao An, Zonglin Yang, Zhengzhuang An

Department of Ultrasound, The Second Affiliated Hospital of Shanxi University of Chinese Medicine, Xianyang, Shaanxi, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2299-2307  ::  DOI: 10.12659/MSM.901377

Keywords: Fatty Acids, Fatty Liver

Published: 2017-05-16,      Viewed (3362), Downloaded (447), Related (29)

#904710

Haihong Jiang, Chao Qin, Daobin Cheng, Qiuhong Lu, Gelun Huang, Dacheng Wang, Hong Yang, Zhijian Liang

Department of Neurology, First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning, Guangxi, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2292-2298  ::  DOI: 10.12659/MSM.904710

Keywords: Biological Markers, Kidney Neoplasms, Pathology, Stroke

Published: 2017-05-15,      Viewed (2515), Downloaded (384), Related (11)

#901510

Jian Gao, Yao Fu, Shi-Kun Guo, Bing Li, Zhong-Xin Xu

Department of Neurosurgery, The China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2284-2291  ::  DOI: 10.12659/MSM.901510

Keywords: Comparative Study, Microvascular Decompression Surgery, Neuralgia, Rhizotomy

Published: 2017-05-15,      Viewed (3967), Downloaded (564), Related (10)

#904651

Jinfeng Liu, Dan Wang, Xiaoting Li, Wang Ningyu

Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2275-2283  ::  DOI: 10.12659/MSM.904651

Keywords: Audiometry, Speech, Evoked Potentials, Auditory, Brain Stem, Gonadal Steroid Hormones, Sex Characteristics, young adult

Published: 2017-05-14,      Viewed (3046), Downloaded (440), Related (10)

#901240

Piotr Gałecki, Monika Talarowska

Department of Adult Psychiatry, Medical University of Łódź, Łódź, Poland

Med Sci Monit 2017; 23:2267-2274  ::  DOI: 10.12659/MSM.901240

Keywords: clonal evolution, Depression, Frontal Lobe

Published: 2017-05-13,      Viewed (6196), Downloaded (850), Related (11), Cited (2)

#901546

Aiyin Li, Zhenpeng Peng, Chengqi Zhang

Department of Radiology, Shandong Provincial Qianfoshan Hospital, Shandong University, Jinan, Shandong, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2258-2266  ::  DOI: 10.12659/MSM.901546

Keywords: Heart Defects, Congenital, Pediatrics, Tomography, Spiral Computed

Published: 2017-05-13,      Viewed (3125), Downloaded (504), Related (18)

#901583

Jun Zheng, Zhiyuan Yu, Zhao Xu, Mou Li, Xiaoze Wang, Sen Lin, Hao Li, Chao You

Department of Neurosurgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2250-2257  ::  DOI: 10.12659/MSM.901583

Keywords: Angiography, Hematoma, Intracranial Hemorrhage, Hypertensive

Published: 2017-05-12,      Viewed (3753), Downloaded (583), Related (22), Cited (3)

#904227

Jun Li, Jin-Chun Feng, Xin-Yu Peng, Xiang-Wei Wu, Ting-Ting Du, Jia-Jia Wang, Shu-Xin Tian, Gui-Lin Lu

Department of Ultrasound, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2241-2249  ::  DOI: 10.12659/MSM.904227

Keywords: Esophageal and Gastric Varices, Liver Cirrhosis, Ultrasonography

Published: 2017-05-12,      Viewed (2765), Downloaded (396), Related (20)

#901527

Henrik Bäcker, Livia Polgár, Pal Soós, Eszter Lajkó, Orsolya Láng, Bela Merkely, Gabor Szabó, Pascal M. Dohmen, Alexander Weymann, Laszlo Kőhidai

Department of Cardiac Surgery, Heidelberg University, Heidelberg, Germany

Med Sci Monit 2017; 23:2232-2240  ::  DOI: 10.12659/MSM.901527

Keywords: endothelial cells, Myocytes, Cardiac, Tissue Engineering

Published: 2017-05-11,      Viewed (4212), Downloaded (501), Related (18), Cited (1)

#904113

Xuejing Yu, Tong Zou, Lihui Zou, Junhua Jin, Fei Xiao, Jiefu Yang

Department of Cardiology, Peking University Fifth School of Clinical Medicine, Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2226-2231  ::  DOI: 10.12659/MSM.904113

Keywords: Heart Failure, Prognosis

Published: 2017-05-11,      Viewed (6630), Downloaded (478), Related (30), Cited (1)

#901652

Ting Wang, Zhong-Wu Sun, Liang-Qing Shao, Xiao-Bin Xu, Yang Liu, Mao Qin, Xiang Weng, Yong-Xiang Zhang

Department of Neurology, The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei, Anhui, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2217-2225  ::  DOI: 10.12659/MSM.901652

Keywords: Aminohippuric Acids, Blood Vessels, homocysteine

Published: 2017-05-10,      Viewed (3108), Downloaded (575), Related (14)

#901857

Yi-Fang Meng, Jiong Lu, Qian Xing, Jian-Jun Tao, Pan Xiao

Department of Ophthalmology, Changshu No. 2 People’s Hospital, Changshu, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2211-2216  ::  DOI: 10.12659/MSM.901857

Keywords: 24,25-Dihydroxyvitamin D 3, Case-Control Studies, Dry Eye Syndromes

Published: 2017-05-10,      Viewed (3082), Downloaded (526), Related (15), Cited (1)

#900859

Minghao Li, Tao Zhang, Liyun Wang, Baoding Li, Yang Ding, Chunyan Zhang, Saiwu He, Zhiqi Yang

Department of Hepatobiliary Surgery, Ningxia People’s Hospital, Yinchuan, Ningxia, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2203-2210  ::  DOI: 10.12659/MSM.900859

Keywords: Hepatectomy, Liver Neoplasms, Mesenteric Vascular Occlusion

Published: 2017-05-09,      Viewed (3018), Downloaded (422), Related (13)

#901720

Pengcheng Liu, Junfeng Liu, Kuo Xia, Liyang Chen, Xing Wu

Department of Orthopedics, Shanghai Tenth People’s Hospital, School of Medicine, Tongji University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2198-2202  ::  DOI: 10.12659/MSM.901720

Keywords: Arthroplasty, Replacement, Knee, Diabetes Mellitus, perioperative period

Published: 2017-05-09,      Viewed (2754), Downloaded (564), Related (21)

#901588

Shanliang Jin, Guifang Yu, Ruijiao Hou, Boxiong Shen, Hong Jiang

Department of Anesthesiology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2189-2197  ::  DOI: 10.12659/MSM.901588

Keywords: Blood Platelets, Hemodilution, Hemostasis, Hydroxyethyl Starch Derivatives

Published: 2017-05-08,      Viewed (2750), Downloaded (436), Related (3)

#900929

Chun-Han Liu, Lian Liu

Department of Neurology, Tianjin First Central Hospital, Tianjin, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2179-2188  ::  DOI: 10.12659/MSM.900929

Keywords: Alzheimer Disease, Neural Pathways, Protein Interaction Maps

Published: 2017-05-08,      Viewed (3186), Downloaded (410), Related (32)

#901270

Jiang-bo Qin, Zhenyu Liu, Hui Zhang, Chen Shen, Xiao-chun Wang, Yan Tan, Shuo Wang, Xiao-feng Wu, Jie Tian

Department of Radiology, First Clinical Medical College, Shanxi Medical University, Taiyuan, Shanxi, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2168-2178  ::  DOI: 10.12659/MSM.901270

Keywords: Glioma, Magnetic Resonance Imaging, Multilocus Sequence Typing, Radiometric Dating

Published: 2017-05-07,      Viewed (3461), Downloaded (745), Related (30)

#900738

Guozhen Liu, Xiaoling Hu, Lei Gao, Zhenjun Feng

Department of Hematology, People’s Hospital of Liaocheng, Liaocheng, Shandong, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2159-2167  ::  DOI: 10.12659/MSM.900738

Keywords: Abnormalities, Drug-Induced, Critical Pathways, Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell

Published: 2017-05-06,      Viewed (2626), Downloaded (447), Related (8)

#902230

Shuping Zhang, Wei Guo, Jinshan Wu, Lilin Gong, Qifu Li, Xiaoqiu Xiao, Jun Zhang, Zhihong Wang

Department of Endocrinology, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2151-2158  ::  DOI: 10.12659/MSM.902230

Keywords: Diabetes Mellitus, Gastric Bypass, Insulin-Secreting Cells, Obesity, Morbid

Published: 2017-05-06,      Viewed (3047), Downloaded (611), Related (9)

#900345

Jiawen Luo, Xianming Fu, Yangzhao Zhou, Hao Tang, Guobao Song, Tao Tang, Xiaobo Liao, Xinmin Zhou

Department of Cardiovascular Surgery, The Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2143-2150  ::  DOI: 10.12659/MSM.900345

Keywords: Aortic Diseases, Cardiovascular Diseases, Surgery Department, Hospital

Published: 2017-05-05,      Viewed (2844), Downloaded (456), Related (13)

#901781

Cengiz Demir, Erdal Kara, Ömer Ekinci, Senar Ebinç

Department of Hematology, Faculty of Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

Med Sci Monit 2017; 23:2137-2142  ::  DOI: 10.12659/MSM.901781

Keywords: Antigens, CD5, Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell, Survival

Published: 2017-05-05,      Viewed (3154), Downloaded (898), Related (8)

#901361

Qin Zhang, Xin-wei Dong, Jia-ying Xia, Ke-ying Xu, Zhe-rong Xu

Department of Geriatrics, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2127-2136  ::  DOI: 10.12659/MSM.901361

Keywords: Ghrelin, Myocardial Infarction, Myocytes, Cardiac, Reperfusion Injury

Published: 2017-05-04,      Viewed (3706), Downloaded (446), Related (18), Cited (1)

#900273

Changming An, Xiwei Zhang, Shixu Wang, Zongmin Zhang, Yulin Yin, Zhengang Xu, Pingzhang Tang, Zhengjiang Li

Department of Head and Neck Surgery, Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Science (CAMS), Peking Union Medical College (PUMC), Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2118-2126  ::  DOI: 10.12659/MSM.900273

Keywords: Lymph Nodes, Neck Dissection

Published: 2017-05-04,      Viewed (2795), Downloaded (372), Related (38)

#903324

Shuanglei Li

Department of Cardiovascular Surgery, PLA General Hospital, Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2111-2117  ::  DOI: 10.12659/MSM.903324

Keywords:

Published: 2017-05-03,      Viewed (3380), Downloaded (480), Related (9)

#901309

Su Kang Kim, Seung-Hee Hong, Joo-Ho Chung, Kyu Bong Cho

Kohwang Medical Institute, School of Medicine, Kyung Hee University, Seoul, South Korea

Med Sci Monit 2017; 23:2104-2110  ::  DOI: 10.12659/MSM.901309

Keywords: Alcohol Drinking, Association, Cohort Studies, Metabolic Syndrome X

Published: 2017-05-03,      Viewed (3015), Downloaded (432), Related (19)

#901183

Zhipeng Shen, Lixia Xu, Juan Li, Ni Zhang

Department of Neurosurgery, Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2096-2103  ::  DOI: 10.12659/MSM.901183

Keywords: Phosphatidylinositol 3-Kinases, Saponins

Published: 2017-05-02,      Viewed (3328), Downloaded (477), Related (44), Cited (1)

#902455

Jeng Jiang, Yichen Meng, Xinmeng Jin, Chenglin Zhang, jianquan zhao, Ce Wang, Rui Gao, Xuhui Zhou

Department of Orthopedics, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2089-2095  ::  DOI: 10.12659/MSM.902455

Keywords: Magnetic Resonance Imaging, Muscular Atrophy, Paraspinal Muscles, Scoliosis

Published: 2017-05-02,      Viewed (3318), Downloaded (518), Related (22), Cited (1)

#900354

Wenjuan Liu, Yimei Zhang, Liwen Lu, Liling Wang, Mingxin Chen, Tianyou Hu

Department of Respiratory Medicine, Shanghai Jiaotong University Affiliated Sixth People’s Hospital South Campus, Shanghai Fengxian District Central Hospital, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2083-2088  ::  DOI: 10.12659/MSM.900354

Keywords: lung abscess, Hypoxia-Inducible Factor-Proline Dioxygenases, Hypertrophy, Right Ventricular, airway remodeling, Cell Hypoxia

Published: 2017-05-01,      Viewed (2959), Downloaded (413), Related (19)

#901639

Junfeng Liu, Pengcheng Liu, Kuo Xia, Liyang Chen, Xing Wu

Department of Orthopedics, Shanghai Tenth People’s Hospital, School of Medicine, Tongji University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2078-2082  ::  DOI: 10.12659/MSM.901639

Keywords: Hip Fractures, Iliac Vein, May-Thurner Syndrome, Risk Factors, Venous Thrombosis

Published: 2017-05-01,      Viewed (3081), Downloaded (668), Related (22)

#901395

Ulas Bildirici, Umut Celikyurt, Sadan Yavuz, Emir Dervis, Qurban Adina, Dilek Ural

Department of Cardiology, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey

Med Sci Monit 2017; 23:2072-2077  ::  DOI: 10.12659/MSM.901395

Keywords: Catheterization, Peripheral, Embolism and Thrombosis, peripheral arterial disease

Published: 2017-04-30,      Viewed (2845), Downloaded (441), Related (7)

#904055

Hui-hong Jiang, Hai-long Liu, Zhen Li, Yi-hua Xiao, A-jian Li, Yi Chang, Yong Zhang, Liang Lv, Mou-bin Lin

Department of General Surgery, Yangpu Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2065-2071  ::  DOI: 10.12659/MSM.904055

Keywords: Rectal Fistula, Surgical Procedures, Minimally Invasive, Video-Assisted Surgery

Published: 2017-04-30,      Viewed (4084), Downloaded (1129), Related (10), Cited (1)

#901381

Chunping Yao, Xiujuan Cao, Zheng Fu, Jing Tian, Wei Dong, Jin Xu, Kang An, Limin Zhai, Jinming Yu

Department of Radiation Oncology, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, Tianjin, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2059-2064  ::  DOI: 10.12659/MSM.901381

Keywords: Caspase 3, Genes, bcl-2, Genes, p53, Laryngeal Neoplasms

Published: 2017-04-29,      Viewed (3083), Downloaded (438), Related (14), Cited (2)

#904271

Lei Gu, Qing Xu, Hui Cao

Department of Gastrointestinal Surgery, Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2049-2058  ::  DOI: 10.12659/MSM.904271

Keywords: Calcitriol, Hypertension, Portal, Liver Cirrhosis, T-Lymphocytes, Helper-Inducer

Published: 2017-04-29,      Viewed (2823), Downloaded (669), Related (10)

#901191

Yuxia Shi, Fan Yang, Shuqing Wei, Gang Xu

Department of Bone and Soft-Tissue Tumor, Shanxi Tumor Hospital, Taiyuan, Shanxi, China (mainland)

Med Sci Monit 2017; 23:2042-2048  ::  DOI: 10.12659/MSM.901191

Keywords: Gene Expression, Hyperthermia, Induced

Published: 2017-04-28,      Viewed (3443), Downloaded (515), Related (28)

 
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >